menu

kokox

stickymenu

dolmakaleminizi tanıyormusunuz / do you know your fountain pen


Hepimiz dolmakalemlerimizi ayrı ayrı severiz ama onlar hakkında bilinmesi gerekenleri biliyormuyuz? Yoksa rastgele kulaktan dolma bilgilerle mi? tanıyoruz dolmakalemlerinizi.
Bu kez izaha gayret edeceğim konu ise çok basit gözükmesine rağmen işin ruhu sayılabilecek ve dolmakaleminizi tanımanıza yardım edecek bir konu. Üstelik sermayesi de yok gibi bir şey. Buradaki küçük testle siz de dolma kaleminizin limitleri, davranışları ne olabilir? öğrenebilir, fikir edinebilirsiniz. Dolma kalem camiasıa sorarsanız, dolma kalemde hangi parça önemlidir? diye. Büyük çoğunluğunun cevabı, dolmakalemde en mühim bölümün uç olduğudur. Ben, hafifçe tebessüm ederim bu cevaba. Ucu kör, topal, tırtıklı da olsa mürekkebi uca iletebilen bir damağa sahip bir dolma kalem ile güçlükle de olsa yazabilirsiniz. Fakat mürekkebi iletmeyen bir dolmakalem ile yazmak mümkün mü?
Sorduğum sorudan da anlaşılacağı üzere bana göre cevap böyle değil. Bakalım yazının sonunda buradaki testleri yaptıktan sonra sizler ne düşüneceksiniz?
Herkesin kendine has bir yazma hızı, dolmakalem tutuşu, dolma kalemi kağıda yaklaştırdığı açı, dolmakaleme uyguladığı baskı vardır. Dolma kalemin, kişisel özelliklerimize uygun olup olmayışı bizim yazım konforumuzu da belirler. Yazım konforunun ilk hissedildiği yer uçtur. Bu doğrudur. Fakat tereyağ gibi kayan, kelebek gibi uçan, dans eden bir ucun başarısı ne onun altın olmasında, ne altın ayarının bilmem ne kadar olduğunda, ne formunun başkalığında ne de fiyatının yüksekliğindedir.
Fiyatı ne olursa olsun yazım anında, kağıt, uç topu ve her ikisinin arasına giren mürekkeple baş başa kalırız. Kağıtla uç topunun birlikteliğini güzel kılan gerçekte mürekkeptir. Kağıt yüzeyi ile uç topu arasına giren kaydırıcı madde mürekkeptir. Kağıt yüzeyinde olan pürüzleri neredeyse yarıya yakınını mürekkep ihmal edilebilir seviyeye indirir. Tüm o dans etmeyi, kelebek hareketini, akıp gitmeyi sağlayan mürekkeptir. İster 5 liralık ister binlerce dolarlık dolma kalem olsun, uç topunun altında yeterli miktarda mürekkep yoksa nafile. Bir anda onca paranın getireceği zannedilen mutluluk kabusa dönüverir. O pahalı dolmakalemin etiket fiyatının yanında bedeli uç kuruş olan mürekkep, şahın şah oluverir.
Fukara mürekkep hakkında ne biliyoruz? Beyan edilenlerin ışığında bilinenler, şu kadar saniyede kurur, bu kadar suya dayanıklıdır, şöyle renktir gibi içinde bulunulan ortamın şartlarına bağlı izafi kanaatlerdir. Bir de ıslak, kuru komedisi var ki, Amerikadan tercüme yoluyla devşirilme. Peki, yazım konforunun belirleyici aktörü mürekkebi ileten parça olan damaklar hakkında durum nedir? Damaklar hakkında bildiklerimiz, mürekkep hakkındakilerinin yanında devenin ensesindeki kıl bile değildir. Maliyeti hiç bir şey olan yapacağımız test, dolmakalem hakkında bize bir dolu şey anlatacaktır.
Bu test için gerekli olan malzeme mutfaklarda kullandığımız kağıt havludan ibarettir. Kağıt havlu kullanılmasının sebebi; tercihen dolmakalemlerle kullanılan kağıtların aksine çok emici olmalarıdır. Yani üzerine mürekkep bırakılan değil, mürekkebi talep eden bilinen en emici kağıt türü olmasındandır. Bir parça kağıt havluyu perforeli kısmından alarak düz bir zemin üzerine yayıyoruz. Kağıt havlunun sarılı olduğu yerde aldığı kabarık formun düzleşmesi için biraz bekliyoruz. Kağıt havlu parçası düzleştikten sonra test edilecek dolmakemi alıyoruz. Dolmakalemimizi dik tutarak kağıt havlularda genellikle var olan minik yuvarlak izlere değdiriyoruz. Yapacağımız sadece;
Dolmakalemimizi kağıt havluya eşit zaman aralıklarında eşit süre kadar temas ettirmek. Zaman için saatimizden faydalanabilirsiniz. Eğer saat yoksa, boşta kalan elinizin baş parmağıyla işaret parmağı ilk boğumuna dokunup bırakarak bir ritm yakalayabilirsiniz. Bu ritm mümkün olduğunca hızlı olmalıdır. Hop bir, hop bir gibi bir tempo tutturarak her bir deyişinizde dolmakaleminizin ucunu kağıt havluya değdirip kısa bir sürede kaldırıyorsunuz. Bu deneyi dolmakalemleriniz için farklı hızlarda yaparak her hız için farklı değerlendimeler yapabilirsiniz. Resimde de dört farklı dolma kalem ile aynı şey yapılmıştır. Test esnasında dolmakalem isimleri yerine kodlar kullanılmıştır ki değerlendirmeler daha anlaşılır olsun.


Bu kağıt havlu testinde A1, B2, C3, D4 dolmakalemlerini kullandım. Tüm dolmakalemlerin mürekkepleri Aniki marka ve teknik parametreleri aynıdır. Her dolmakalemle oluşturulan nokta kümesinin yönü oklarla işaretlenmiştir. Bu testte kullanılan dolmakalemlerin uç kalınlıkları ve yarık aralıkları fiziki olarak aynıdır. Gelin şimdide teker teker mürekkep lekelerine ya da oluşan noktalara bakarak dolmakalemler hakkında değerlendirmeler yapalım.
 • Yüzeyde bulunacak mürekkep miktarına büyük ölçüde kağıt ve damak beraberce karar veriyor.
 • Uç topunun kağıda değdiği sürede, kağıdın talep ettiğinden az mürekkep veriliyorsa nokta ufak, kağıdın talebi kadar mürekkeb veriliyorsa nokta büyük oluyor.
 • Ufak ya da hiç nokta bırakmayan damak kifayetsiz, büyük noktalardaki damak ise yüksek kapasitelidir.
 • Ufak noktalara bakarak, her damak belirli bir zaman zarfında belirli bir miktar mürekkep iletebilir. Bundan daha fazlası o damakta mümkün değildir.
 • Dolmakalemlerin fiziki olarak uçları ve uç yarıkları eşit olmasına rağmen, dolmakalem uç kalınlıklarıyla damakları ve damak kanalları arasında paralel bir ilişki bulunmuyor.
 • Dolmakalem firmaları, dolmakalemlerin her modelinin ucu ve uç kalınlığı için özel bir damak üretmiyorlar, tasarlamıyorlar.
 • Dolmakalem firmalarının ellerinde belirli sayı tipte damak var ve yapılacak dolmakaleme hangisinin uyarı varsa onu takıyorlar. Her dolmakalemin firmaca karar verilen karakterine uygun her uç kalınlığı ve tipi için bir damak hesaplanarak yapılmıyor.
  Burada sökülüp değiştirilen Lamy Safari uçlarını hatırlatmak isterim. Fine=İnce uç ile aldığınız bir Lamy Safari dolmakaleme daha sonra 1,1 mm. kesik uç takıyorsunuz. Burada bir acayiplik yok mu? Bu dolmakalemin fine uçluyken sergilediği karakteri yeni uçta olabilecek mi? Bu noktada; zaten sen yanlış biliyorsun, mürekkep miktarı uç kalınlığı ile ilgilidir diyenler çıkabilir. Bu şerh doğru olsaydı, aynı uç kalınlığının kullanıldığı bu deneyde noktaların büyüklüğü daima eşit olmalıydı demem yetmez ise bu da fotoğrafı. Dolma kalem uç kalınlıkları birbirinden çok farklı ama noktalar birbirine çok yakın.


  Daha önce yazdığım yazım hızı ve kağıtlar hakkındaki yazılar tekrar okunursa görülecektir ki mürekkep miktarına kağıt karar veriyor. Örneklemek gerekirse, aynı yazım hızında medium uçlu bir dolmakalemle 14 x 10 cm. ölçülerinde kağıt havluya yazılacak 100 kelime için harcanacak mürekkep miktarı ile aynı ölçüde dolmakaleme uygun kağıtta harcanacak mürekkep miktarı eşit değildir. Bu noktada toparlarsam, uçlar aynı kalınlıkta ama bıraktıkları nokta büyüklükleri her birinde farklı.


Üstteki fotoğrafta ise üç farklı emicilikte kağıt üzerine aynı yöntem ve aynı dolmakalemlerle yapılmış aynı test var ama her kağıtta nokta çapları farklı. Buradan da anlaşılıyor ki mürekkep harcama miktarına büyük ölçüde kağıt daha sonra damak karar veriyor. Noktalardan yine anlaşılıyor ki, dolmakalemler bu kağıtlarda da kağıt havlu üstünde yapılan testdeki karaktere yakın karakter sergiliyor. D4 kalemi burada da aşağıda anlatıldığı gibi aksaklık sergiliyor. Fakat D4 kaleminin aksayan damağı üçüncü kağıtta daha iyi bir durum izliyor. Burdan sonuçla kötü bir damağı olan dolmakalem bile kendisine uygun kağıdı bulunca farklılık sergiliyor. Bu test için de muhalefet edenler olabilir ve şöyle diyebilirler, noktalarda eşit miktarda mürekkep bırakılıyor ama kağıtta bu kadar yayılıyor. Onlara bu fotoğrafı büyüterek bakmalarını ve noktaların merkezlerinden çeperlerine bir renk açılmasının olmadığını, her noktanın eşit yoğunlukta olduğunu görmelerini isterim.
Tekrar kağıt havlu üstündeki deneye dönersek, oluşan noktalara bakarak her dört kalem hakkında dolmakeleme uygun kağıt üzerine yazdıklarında ne olabileceğiyle ilgili değerlendirmeler yapalım.
 • A1 dolmakalemi orta kararlıkta bir damağa sahip. Zaman zaman yazım sırasında problem çıkarır. Bu da bir miktar Hard Start=Başlamama olablir. Fakat izler izlendiğinde görülüyorki noktalar ufalıyor. Bu da dolmakalem damağının skipping=kesiklik yapacağını gösteriyor.
 • A1 dolmakalemi yazım hızını yükseldikçe yazım kalınlığını inceltecektir.
 • B2 dolmakalemi biraz büyükçe bir damağa sahip. Bu bıraktığı izlerden anlaşılıyor. Yazma konforu yüksek olacaktır fakat harcadığı mürekkep daha fazladır. Sorunsuz şekilde yüksek hızlarda da iyi davranacaktır. İmza ve paraf için de mükemmel davranır. Adına gölgelenme denilen ve sevilen efekti kağıdını bulursa verebilecek bir dolmakalemdir.
 • Noktaların büyüklüğüne ve koyuluğuna bakarak buradaki en kararlı ve en iyi damağa sahip olan C3 dolmakalemi diyebiliriz. Noktalar eşit büyüklükte ve eşit koyuluktadır. Hiç bir şekilde aksama yapmamıştır. Orta ve yavaş yazım hızlarında gayet iyi bir yazım performansı sergileyecektir.
 • D4 dolmakalemi, buradaki en kararsız ve dengesiz damağa sahip dolmakalemdir. Hard start=Başlamama yapabilir. Skipping=Kesiklik yapacağı neredeyse kesindir. Orta seviyede yazım hızlarına bile cevap vermeyebilir. Yazım konforu kötüdür. Hatta uç tırtıklıymış gibi hissedebilirsiniz. Yazım kalınlığı bazı yerlerde özellikle harf kuyruklarında incelecektir. Mürekkep rengi koyulu açıklı bir dengesizlik sergileyecektir.
Bu basit deneyden dolmakalemimizin damağının yazımda nasıl davranacağını ve dolmakalemimizin yaklaşık karakterini basitçe öğrendik. Ne olursa olsun, dolma kalem ile kullandığınız kağıda özel bir önem verin ve iyi seçin. Oyunun kurallarının diğer kısmını da kağıt belirliyor.

blog comments powered by Disqus

YARARLI LİNK TABLE

YARARLI ŞEYLER ATLASI

DOLMAKALEM TAKAS DEĞİŞİM

YAZMAK KEYİFTİR HARİTASI

MÜREKKEP TAKAS

SORUNLAR ÇÖZÜMLER SAYFASI

Thumb Last Posts

YAZMAK KEYİFTİRDE ÖNE ÇIKANLAR

Defter Murekkep Last Five

TümüDOLMAKALEM KATEGORİSİ SON 5 YAZI TümüMÜREKKEP KATEGORİSİ SON 5 YAZI

Son On Yazi

DUMMY
YAZMAK KEYİFTİRİN EN SON YAYINLANAN 10 YAZISI

Defter Kagit Kategori

TümüDEFTER KATEGORİSİ SON 5 YAZI TümüKAĞIT KATEGORİSİ SON 5 YAZI

PopPostText

Popüler Yayınlar

Popüler Yayınlar For Mobi

EpostaTakip

EPostayla Takip Edin
 
web stats Proxy