menu

kokox

stickymenu

JAPON DOLMAKALEM UÇLARINDA BİLİNMEYENLER / UNKNOWNS ABOUT JAPANESE FOUNTAIN PEN NIBS

Germen Ve Anglo Sakson Dolmakalem Uçları Uç-toplarının Genel Yapısı

JAPON DOLMAKALEMLERİNDEKİ UÇ TOPU MALZEMESİ FARKLILIĞI


Bizim piyasamızın Alman ve Batı pazarlarına yakınlığından yazım gereçlerinde de bir Avrupa ve Amerikan ürünleri hakimiyeti vardır. Bizim piyasalarımıza 60 lı yılların sonunda Japon mallarının gelişini, ufak transistörlü radyoları çok iyi hatırlıyorum. Avuç büyüklüğünde olmalarından dolayı yıllar boyu Japonları, o ufak radyonun içine sığabilecek kadar ufak adamlar zannetmiştim.

Japon ürünlerinin tasarımlarında minimalist kelimesinin her anlamda yerini bulduğu ile ilgili fikrim çocukluğumdan beri değişmedi. Japon dolmakalemlerinde de durum farklı değil. Uç topları Batı dünyası dolmakalemlerininkine nazaran kütle olarak ufaklar. Bir çok Japon dolmakalem üreticisi uç toplarının iridium olduğunu küçük harflerle söylemekte olsalar bile uçların üzerine bunu yazmamakta ya da dolmakalem kutularının içindeki kağıtlarda belirtmemektedirler. Kaldıki bilim dünyası bir çok Japon dolmakaleminin uç topları malzeme analizlerinde en düşük oranlı maddenin iridium olduğunu tespit ettiler. Yani uç toplarında iridiumdan başka ne ararsanız var denilebilir.

Aslında IPG kısaltmasıyla bildiğimiz ve açılımı Irıdium Point of Germany= Alman İridyum Uç Topu, Alman Patent dairesinin tekelinde olan bir buluş ve bu konuda mükemmeli yakalamış Alman uç üreticisi firmaları bu patenti kullanabiliyor. Benim de bu konuda uzun yıllara dayanan tecrübe ve tespitlerim var. Uç yumuşatma ve düzeltme işlemleri sırasında yaptığım parlatma ameliyesi Japon dolmakalemlerin uç toplarında son derece zor oluyor. Japon dolmakalemlerinin uç topları ne yazık ki gerçek iridium toplar kadar iyi parlamıyorlar. Tabiiki buda ucun kağıt üstünde akmasına ters yönde etki ediyor. iyi bir büyülteç ile baktığınızda ise Alman uç topları ile Japon uç topları arasındaki parlaklık farkını görebiliyorsunuz.

Bu fark ve işlem zorluğu Japon dolmakalem uçlarında rastlanılan ve sizlerce de yaşanılmış scratchy= tırtıklı yazım ya da titreşimli yazım hissine sebep oluyor. Uç topu malzemesi Japon dolmakalemlerinin performansına etki eden birinci unsur. Bunun devamı şeklinde gelen ikinci bir etken daha var.JAPON DOLMAKALEMLERİNDEKİ UÇ TOPU FORM FARKLILIĞI


Japonca genel olarak tonlamalı, vurgulu bir dildir. Kelimelerinin yazılabilmesi için Latin alfabesi de dahil edilirse toplam 4 ayrı alfabe ile yazılmaktadır. Bunlar Kanji, Hiragana, Katakana ve latin alfabesi Römaji dir. Daha çok harflerin sesi yerine eklektik olarak sesin şekli ile kelime oluşur ki, bazen tek bir grafik şekil bir kelimeye denk gelir. Yani seslerin şekilleri vardır. Ah, canım Atatürk'üm demekten de kendimi alamadım. Aşağıda İngilizce de olsa Japaonca Kanji alfabesine göre bazı kelimelerin yazılışları var.


Üstteki resimde de görüldüğü üzere kelimeleri yazabilmek için hat değişkenliğine izin veren ya da bu hat değişimlerini verebilen uçlar ve tabii olarakta uç topu formu kullanmak gerekmektedir. Görüleceği üzere hen hat kalınlıkları değişken hem de hat duvarları keskindir. Bu keskinliğin sağlanabilmesi için ise aşağıda çizimini yaptığım tarzda, dik kenar formuna sahip uçların hakimiyeti söz konusudur Japon dolmakalem uçlarında.

Japon Dolmakalem Uçları Genel Yapısı

Oysa Latin alfabesi temelli lisanlarda şeklin sesinden yola çıkıldığı için şekil ne tarzda yapılırsa yapılsın ses aynı çıkmaktadır. Bu yüzden sesin harfini yaparken harfteki hat kalınlığı değişiminin veya hat duvarı keskinliğinin bir önemi yoktur. Bu sebepten Batı kaynaklı dolmakalem uçlarının topları çok daha yuvarlaktır.

Çizdiğim örnek dolmakalem uçlarının hemen kenarlarında verdiğim uç topu ön kesitleri dikkatle incelendiğinde aşağıdaki sonuçlara varırız. 1. Çizimdeki Batı uç topu formuna sahip dolmakalemler;
 • Daha akıcı ve pürüzsüz bir yazım hissi verirler.
 • Çektikleri hatların duvarları tam keskin duvarlı değillerdir.
 • İstediğimiz kadar yatırıp dikerek kullanabiliriz.
 • Özellikle kuyruklu harflerdeki yay formları daha akıcı çizerler.
 • Bu tip yay formlu harflerde yazım konforu bozulmaz.
 • Oysa Japon tarzı uç topuna sahip dolmakalemlerin
 • Çektikleri hatların duvarları tam keskindir.
 • Bizimki gibi Latin harf temelli alfabelerin yazımlarında scratchy=tırtıklı yazım konforu ya da memnuniyetsizliğine sebep olurlar.
 • Doğduğu ülkenin alfabelerine paralel olarak kelimeler yukarıdan aşağıya doğru yazıldıklarından bu alfabe temelli yazımlarda tırtıklanma hissi oluşmaz.
 • Latin alfabesi yazımında harfler birbirlerine bağlanmak suretiyle kelime oluşturulduğu için tırtıklanma hissine bu alfabe yazımında daha fazla sebep olur.
 • Daha dik açılarda konforlu bir yazım hissi vererek kendi karakterini sergilerler.
 • Uç diklikleri geriye doğru kaydırıldığında hat genişliği bir miktar kalınlaşır ve esneme eğilimi gösterirler.


Bu iki uç arasındaki farktan önemli bir sonuç çıkmaktadır. Bakalım sizler bunu bulabilecekmisiniz?.
blog comments powered by Disqus

YARARLI LİNK TABLE

YARARLI ŞEYLER ATLASI

DOLMAKALEM TAKAS DEĞİŞİM

YAZMAK KEYİFTİR HARİTASI

MÜREKKEP TAKAS

SORUNLAR ÇÖZÜMLER SAYFASI

Thumb Last Posts

YAZMAK KEYİFTİRDE ÖNE ÇIKANLAR

Defter Murekkep Last Five

TümüDOLMAKALEM KATEGORİSİ SON 5 YAZI TümüMÜREKKEP KATEGORİSİ SON 5 YAZI

Son On Yazi

DUMMY
YAZMAK KEYİFTİRİN EN SON YAYINLANAN 10 YAZISI

Defter Kagit Kategori

TümüDEFTER KATEGORİSİ SON 5 YAZI TümüKAĞIT KATEGORİSİ SON 5 YAZI

PopPostText

Popüler Yayınlar

Popüler Yayınlar For Mobi

EpostaTakip

EPostayla Takip Edin

Follow by Email

 
web stats Proxy

E-Postayla İzle