menu

kokox

stickymenu

DOLMAKALEM UÇ ŞEKİLLERİ I / FOUNTAIN PEN NIB SHAPES I


Dolmakalemin marka ve modelinden sonra bana göre o kalemi yazım anında en anlamlı kılan şey ucudur. Benim anlayışıma göre de uç dolmakalemin ruhu olmasa bile ruhunu çevreleyen dış kısmıdır denilebilir. Onunla dolmakalem unutulmaz olur ve seveninin kalbinde bir hat çekerek derin bir iz bırakır.
Bu yüzden genelde dolmakalem kullanıcıları marka, modelden sonra uç şekline çok itibar eder ve önem verirler.
Hele ki bu uç şekli fabrika çıkışında, yani imalatı sırasında yapılmışsa dolmakalem hem daha bir değerlenir hem de daha fazla aranır olur..

Uç gövde şekli, aslında dolmakalemleri sınıflandıran en önemli birincil parametredir. Kaba görünüm itibariyle dolmakalemler uç şekillerine göre iki sınıfa ayrılırlar.


 • Kelebek form uç gövdeli dolmakalemler ki daha çok dolmakalemseverlerin kullandığıdır.
 • Kaligrafik form uç gövdeli ve bu amaca yönelik dolmakalemlerdir. Daha keskin hatlara sahib delta formundadırlar. Dolmakalemlerde rahatlıkla kullanılabilmeleri için ucun en tepe noktasından ileriye bir çıkıntı yapan ve burun denilen bir kısma sahiptirler. Hir bir şekilde bir uç topuna sahib değillerdir. Kağıda temas eden uç topu bölgesi farklı şekillerde imal edilmişlerdir.

Anlayacağınız gibi kaba görünüm kriterinden sonra uç topu şekline göre bir sınıflandırmaya gidilir. Bu itibarla daha çok kelebek formlular sınıfında uç-topu şekline göre.

 • Yuvarlak formlu uç-topuna sahip dolmakalemler.
 • Yassı uç-topu formuna sahip dolmakalemler
 • Kaligrafik uçlar.

olarak sınıflandırma yapılır. Buraya kadar olan bilgiler ile uç topu şekli, kaba uç gövdesi şekli altında yer alan bir sınıflamadır. Buna göre,

 • Resim 1, Delta uç gövdeli yassı uç toplu
 • Resim 2, Kelebek uç gövdeli yuvarlak uç toplu
 • Resim 3, Delta uç gövdeli yassı uç toplu

olarak sınıflandırılır.

Aslında şu anda bu konuyu anlatmanın bir haylice zor olduğunu farkettim. Bu yüzden aşağıdaki görseli çizerek buraya koyuyorum ki rahatça canlandırma yaparak iyice anlayabilelim.Yukarıdaki şemadan okuma yaparsak
 • Delta formlu uca sahip dolmakalemlerde ve gerçek kaligrafik dolmakalemlerin uçlarında uç topu yoktur.
 • Yuvarlak uç topuna sahip kelebek formlu dolmakalem uçları gerçek kaligrafik uçlar değillerdir. Sonradan bir usta elinde yuvarlak uç topundan türetilmişlerdir.
 • Fabrika çıkışında kelebek formlu yuvarlak uç topuna sahip özellikle OM, OB modern uçlar gerçek kaligrafik yazım sergilemezler.
 • Delta formlu uçların ortak özellikleri esneyebilmeleridir. Fakat esneklik türleri ve miktarları esnek uçlu dolmakalemlerden çok farklıdır.
 • Esnek uçlu dolmakalemler tek bir yazı tipine yönelik hazırlanmışlardır.
 • Delta formlu uçlar, uç-topunun yerinde olan bölümlerinin yassılığından ötürü 0,80mm. üzerinde hat genişlikleri sergilerler.
 • Fabrika çıkışlı kelebek formlu ve yuvarlak uç topuna sahip bir ustanın elinden geçmemiş dolmakalem uçlarının çektikleri hatların dış duvarları keskin ve düz değildir.
 • Delta formlu uçların çektikleri hatların dış duvarları hem keskin hem de düzgündür.

Tabii olarak her zaman "istisnalar mevcuttur" derken bu yazımın devamında görüşmek dileğiyle.
blog comments powered by Disqus

YARARLI LİNK TABLE

YARARLI ŞEYLER ATLASI

DOLMAKALEM TAKAS DEĞİŞİM

YAZMAK KEYİFTİR HARİTASI

MÜREKKEP TAKAS

SORUNLAR ÇÖZÜMLER SAYFASI

Thumb Last Posts

YAZMAK KEYİFTİRDE ÖNE ÇIKANLAR

Defter Murekkep Last Five

TümüDOLMAKALEM KATEGORİSİ SON 5 YAZI TümüMÜREKKEP KATEGORİSİ SON 5 YAZI

Son On Yazi

DUMMY
YAZMAK KEYİFTİRİN EN SON YAYINLANAN 10 YAZISI

Defter Kagit Kategori

TümüDEFTER KATEGORİSİ SON 5 YAZI TümüKAĞIT KATEGORİSİ SON 5 YAZI

PopPostText

Popüler Yayınlar

Popüler Yayınlar For Mobi

EpostaTakip

EPostayla Takip Edin

Follow by Email

 
web stats Proxy

E-Postayla İzle