menu

kokox

stickymenu

YAZIM HIZI EFEKTLERİ / WRITING SPEED EFFECTS


Bu yazımızda mürekkeb ve dolmakalem testlerinde ciddi anlamda göz ardı edilen veya farkına varılmamış önemli bir etken olan yazım hızından bahsetmek istiyorum. Giriş cümlesinden de anlaşılacağı üzere hiç birimizin yazım hızı bir diğerimizle aynı değildir. Genelde bu değer cm/sn. veya harf/zaman şeklinde ifade edilebilirse de uzmanların üstünde ekseriyetle görüş birliğinde oldukları ölçümleme cm/sn. dir.

Yazım hızının yüksek olması özellikle dolmakalemlerde hatların incelmesi ve silikleşmesine neden olurken düşük hızlarda hatların kalınlaşması ve koyulaşmasına sebep olmaktadır. Bu sebeple dolmakalem ve mürekkeb testlerindeki hat kalınlıkları aslında yazan kişinin kullandığı mürekkeb ve kullanılan mürekkebin kişinin yazım hızına bağlı olarak değişiklik gösterdiği için yanıltıcıdır. Daha da sadeleştirmek gerekirse aynı kağıt, aynı dolmakalem, aynı uç ve aynı mürekkebi kullanan iki kişinin yazısındaki hat kalınlıkları birbirlerinden farklıdır.

Bunu sizlere de görsel olarak sunmak adına, kalibre bir kağıda aynı dolmakalemle yukarıdaki resimde görüldüğü gibi farklı hızlarda yazdım. Fotoğraftaki cümle yukarıdan aşağıya 3 kez yavaşlayarak yazılmıştır. Görüleceği gibi aynı olan her üç cümledeki harflerin hat kalınlıkları bir diğerinin neredeyse iki katı kadardır. Ayrıca yazım hızı, yazım konforunu da direkt etkileyen önemli bir parametredir. Bunu esnek uçlarda çok iyi deneyimleyebilirsiniz. Esnek uçlarda hızlı yazdığınız takdirde yazım konforunun bozulduğunu ve tırtıklanmanın ortaya çıktığına şahit olursunuz. Bu uca uygun olmayan yazım hızının doğurduğu etkiler ucun bozulmasına da sebep olur. Bu yüzden dolmakalemin altın çağından günümüze çok az esnek uçlu dolmakalem sağlam olarak ulaşabilmiştir.

Şimdi, bu yazıyı okuyan okuyucular aynı cümleyi hızlıdan yavaşa olacak şekilde üç kez yazar ve izlenimlerini paylaşırsa hem sevinir hem de birlikte tartışabiliriz.blog comments powered by Disqus

YARARLI LİNK TABLE

YARARLI ŞEYLER ATLASI

DOLMAKALEM TAKAS DEĞİŞİM

YAZMAK KEYİFTİR HARİTASI

MÜREKKEP TAKAS

SORUNLAR ÇÖZÜMLER SAYFASI

Thumb Last Posts

YAZMAK KEYİFTİRDE ÖNE ÇIKANLAR

Defter Murekkep Last Five

TümüDOLMAKALEM KATEGORİSİ SON 5 YAZI TümüMÜREKKEP KATEGORİSİ SON 5 YAZI

Son On Yazi

DUMMY
YAZMAK KEYİFTİRİN EN SON YAYINLANAN 10 YAZISI

Defter Kagit Kategori

TümüDEFTER KATEGORİSİ SON 5 YAZI TümüKAĞIT KATEGORİSİ SON 5 YAZI

PopPostText

Popüler Yayınlar

Popüler Yayınlar For Mobi

EpostaTakip

EPostayla Takip Edin

Follow by Email

 
web stats Proxy

E-Postayla İzle